Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
Exponát má na starosti
Exponát má na starosti: 
O čem je tento exponát
O čem je tento exponát: 
V sekci optiky u nás najdete celý vnitřek piana osvětlený blikajícími zdroji světla, tak zvanými "stroboskopy". Frekvenci jejich blikání si můžete sami nastavit. Pokud zahrajete na některou ze strun a správně nastavíte rychlost blikání, může se vám zdát, jako by se struna vůbec nepohybovala, i když její zvuk uslyšíte a svými prsty ucítíte, že se hýbe. Podle oněch blikajících zdrojů světla se tomu říká "stroboskopický efekt".
Velmi efektivní je na každé diskotéce nebo koncertu blikající světlo, které jakoby rozfázuje pohyb tančících lidí a kapely na pódiu. Příčinou je stroboskopický jev (z řečtiny stróbos – otáčení, skópos – pozorovat).

Teorie

Stroboskopická metoda pozorování jevů spočívá v přerušování osvětlení pohybujícího se tělesa, tak že těleso pozorujeme jen v určitých zcela krátkých okamžicích. Zrakový vjem nezaniká s podrážděním sítnice současně, ale průměrně asi o jednu třetinu sekundy později, proto se v mozku vytváří obrazy pohybujícího se tělesa v několika fázích současně. Podle frekvence stroboskopického osvětlení můžeme soudit na tvar a pohyb tělesa, na jeho rychlost a ostatní veličiny. Zdrojem přerušovaného světla mohou být např. zářivky a výbojky, protože v nich dochází k neustálému přerušování výboje, při normalizované frekvenci 50 Hz je to stokrát za sekundu. Pokud toto světlo bude svítit na periodický děj, pak budeme vnímat jen určité fáze pohybu.

Poprvé tento jev popsali v roce 1836 Joseph Plateau a Simon Stampfer, nezávisle na nich Christian Doppler v roce 1845. Stroboskopickou metodu pozorování velmi rychlých jevů zdokonalili Ernst Mach a Ludwig Boltzman v roce 1870. 

Zajímavost z filmu:
Známým příkladem stroboskopického efektu jsou klasické obrazovky, v nichž se obraz tvoří s určitou frekvencí. Pokud budeme obrazovku snímat kamerou, která tvoří snímky s jinou frekvencí, zachytíme blikající obrazovku – tedy jen některé fáze pohybu. Obdobně při snímání např. otáčejícího se kola automobilu jedoucího dopředu se nám může zdát, že se pohybuje dopředu, že stojí, že se otáčí pozpátku – tzv. wagon-wheel effect. Vše závisí na poměru frekvencí.

Zajímavý stroboskopický jev u vrtulníku.
Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 
Odborným garantem této expozice je
Odborným garantem této expozice je: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.