Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
Exponát má na starosti
Exponát má na starosti: 
O čem je tento exponát
O čem je tento exponát: 
Bílé světlo je nejprve rozloženo do několika barev a poté opět složeno v bílé světlo. Z paprsků světla můžete vybírat určité barvy pomocí filtrů, nebo můžete některé paprsky úplně přerušit. Na stínítku tak místo bílé dostanete jinou barvu.
Barva ve skutečnosti není jednou z vlastností objektů kolem nás, ale je pouhým výplodem našeho mozku. Jakou barvu vidíme závisí nejen na objektu samotném, ale i na spoustě dalších faktorů – barvě světla, okolním prostředí, únavě oka atd.

Teorie

Barvy vznikají dvojím způsobem: aditivně (k jedné barvě se připojuje barva druhá – výsledné spektrum je bohatší) nebo subtraktivně (ze spektra se odebírá barva – výsledné spektrum je chudší). Náš exponát je založen na subtraktivním skládání barev. Při subtraktivním míchání barev se ze spektra dané složené barvy odebírají některé jeho spektrální složky a výsledná barva má tudíž chudší spektrální složení.

 
Subtraktivní míchání barev.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Mezi základní tzv. normální barvy patří žlutá, purpurová a azurová. Subtraktivním složením žlutého, purpurového a azurového světla stejné hustoty vznikne barva šedá, a jsou–li filtry dostatečně syté, neprojde jimi žádné světlo a výsledkem je barva černá. Pro filtry stejné hustoty (sytosti) platí: purpurová + azurová = modrá, azurová + žlutá = zelená, žlutá + purpurová = červená. Odtud vyplývá, že každé barevné těleso pohlcuje světlo právě doplňkové barvy.

Jako příklad může sloužit zdroj bílého světla, před který je zařazen modrý a žlutý filtr. Modrý filtr z původně bílého světla propustí jen složky modrého světla a žlutý propustí jen složky žlutého světla. Z prošlého světla převládne zelená barva. Kdybychom použili dva filtry, jejichž spektrální složky nemají žádnou společnou část, bude tato kombinace filtrů zcela neprůhledná.


Subtraktivní míchání barev. 
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.
Zajímavost z praxe: 
Subtraktivní míchání barev je typické pro všechny malířské i reprodukční techniky. V tiskárnách se používají tři základní barvy (cyan – azurová, magenta – purpurová, yellow – žlutá) a z důvodu úspory pigmentu (inkoustu, toneru) se k nim navíc přidává ještě černý pigment. Je nutný proto, že pigmenty obsažené v barvách nejsou nikdy tak kvalitní, aby soutiskem vznikla dokonale černá barva. Tento systém se nazývá CMYK – podle začátečních písmen anglických názvů barev. Na tomto principu funguje barevná reprodukce klasických tiskových technik (ofset, hlubotisk, gumotisk apod.), ale i počítačové a velké digitální tiskárny a také některé skenery. Starší polygrafický termín pro tento způsob reprodukce je stabilizovaný čtyřbarvotisk. Používá se i při vyvolání klasické barevné fotografie. Subtraktivní míchání barev se projevuje i při osvětlování těles světlem různé barvy. Osvětlíme–li těleso světlem určité barvy, subtraktivně se smísí s barvou předmětu.

Vliv barevných filtrů na výslednou barvu světla.
Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 
Odborným garantem této expozice je
Odborným garantem této expozice je: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.